close

Sådan kommunikerer du ved hjælp af portrætter
Igennem flere tusind år har vi opretholdt et sæt kulturelle regler med koder for, hvordan portrætter skal se ud. Ganske vist undlader vi ofte at bruge disse koder, men "busteportrættet" (portræt, der viser motivet fra brystet og opad), vist skråt forfra og bærende et svagt smilende og kontrolleret udtryk, er fortsat altdominerende.

Søger du efter portrætbilleder til din hjemmeside eller til en brochure, og overvejer du, hvilke koder du bør anvende for at udsende signaler, der passer til dit budskab og dit varemærke? Så skal du læse videre. Sammen med semiotikeren Karin Sandelin fra Kantar Sifo har vi undersøgt, hvilke forskellige koder du kan anvende til forskellige typer portrætter. Hæng på!

Konfronterende portrætter, der påkalder sig opmærksomhed
Med usædvanlige vinkler, tæt beskæring, skarpe kontraster, uventede elementer eller overtydelige ansigtsudtryk skaber du et udtryk om en konfrontativ karakter, som vil fange og udfordre betragteren. Alt det, der bryder symmetrien og den forventede orden i billedet, og som bringer uorden i vores forudfattede holdninger og normer, er med til at skabe dette udtryk. Vores øjne drages automatisk mod øjnene i billedet, og i denne type portrætter dominerer motivet billedet med budskabet: "SE HER!".
Distancerende portrætter, der lader dig selv tage det første skridt
Distancerende portrætter kan f.eks. vise et statisk motiv, der er på afstand rent fysisk – ved at en person f.eks. læner sig mod noget, har et tilbagetrukket kropssprog ved f.eks. at have armene over kors, eller personer med ansigter, der ofte er indesluttede og beherskede, med lukket mund, svagt smilende, sammenknebne øjne og bortvendt blik. Her bliver motivet i en vis forstand utilgængeligt, hvilket peger på, at vi har forskellige roller, og at betragteren selv må agere for at nå os. I denne type portrætter hvisker budskabet: "Hvis du vil noget, må du anstrenge dig lidt.".
Balancerede portrætter, der formidler tilgængelighed, men som nemt bliver generiske
Det balancerede portræt viser en person på "passende" afstand – ikke for tæt på, og ikke for langt borte, og det overholder normerne for portrætter og signalerer tilgængelighed. Afstanden er samtaleafstand, og afhængigt af minespil, styling og kropssprog kan den portrætterede person synes mere eller mindre indbydende, spændende eller rolig. Motivet har en behersket attitude, dvs. personen har en åbenhed i ansigtsudtryk, påklædning og kropssprog. Dette portræt signalerer: "Hej og velkommen.".

Træf et bevidst karaktervalg
Med portrætter kan du signalere mange forskellige værdier og betydninger, som fortæller, hvem du er, og hvad du ønsker at sige. Brug derfor koderne bevidst med henblik på at overholde eller bryde normerne i forbindelse med de portrætter, som du anvender i din kommunikation.

Tak til Karin Sandelin på Kantar Sifo for samarbejdet i forbindelse med denne artikel.
Læs flere artikler om billedkommunikation, her.