Går dine billedvalg i takt med de værdier, som dit brand skal formidle?
Ved hjælp af semiotik - læren om symboler og hvordan man tolker dem - kan du bygge et stærkere brand. Vi har fået hjælp fra en ekspert på området, semiotikeren Karin Sandelin fra TNS Sifo. Vær med i vores Semiotikskole - hér kommer den sidste del!
Hvad handler det om?
Et billede repræsenterer altid noget mere end det, som det forestiller, og en semiotiker kan forklare, hvorfor et billede bliver opfattet på en bestemt måde - og hvorfor det vækker visse følelser. Karin Sandelin er en erfaren semiotiker, som arbejder på TNS Sifo, Sveriges største markedsanalyseinstitut. Karin skaber semiotiske analyser og anbefalinger til kunder indenfor en mængde brancher, som tæller alt fra finans og television til regering og den svenske Riksdag. Hun fortæller:

- Vi tolker alt omkring os til det, som betyder noget for os. I dagens billedsamfund signalerer din markedsføring mængder af værdi og betydninger, som du måske ikke selv lige er klar over. De farver, former og billeder, som du anvender, siger noget om, hvem du er og fortæller om, hvad du tilbyder styret af de kulturelle koder.
Billeder bygger en identitet
Et billede kan ses som en opskrift. Hver ingrediens har en betydning, som påvirker helhedsudtrykket. Fjerner du en ingrediens, vil smagen ændre sig - lige som når du tilføjer noget ... Hvad sker der fx, hvis vi ændrer et farvebillede til sort/hvid?

Billedets værdier bliver herudover påvirket af dets kontekst, som fx en tilhørende overskrift eller en farve. Det, som billedet fortæller os, er styret af den kultur, vi lever i og er foranderligt i både tid og rum. Ved at være medvidende om, hvad billedet symboliserer her og nu, kan du signalere en konsekvent og tydelig identitet. Lader du semiotik spille en større rolle i din billedkommunikation, vil du altså kunne bygge et stærkere brand.
Vil du opfriske din hukommelse? Hér finder du Semiotikskolen , del 1
SEMIOTIKSKOLEN DEL 2 Drag fordel af indsigten i billedernes værdier
Hvor svært kan det egentlig være at vælge et bedre portræt?
Det kan faktisk være lidt sværere, end du først havde forestillet dig. Overvejer du semiotikken ind, når du vælger billeder, er der nemlig noget at overveje. Men det er det ekstra arbejde værd, fordi du med det rigtige billedvalg vil støtte de værdier, som du vil kommunikere og derigennem styrke brandet.

Vi bad semiotikeren Karin Sandelin om at kommentere tre forskellige typer portrætter og forklare, hvad portrættet kommunikerer og hvorfor.
TRYG STABILITET
"Formen i billedet bærer et horisontelt fokus, hvilket giver stabilitet og ro - hvilket i sig selv medfører et roligt og tillidvækkende udtryk. Kvinden forekommer dermed at være passiv og statisk; hun befinder sig ved et stille vandspejl, som i sin natur symboliserer jordens langsomme og forudsigelige bevægelser.

Jordfarverne, mørket og stilheden bygger sammen en verden med melankoli, dybsindighed og sentimentalitet."
ÅBENT VELKOMMENDE
"Her befinder subjektet sig ved beskæring på samtalesafstand, altså relativt tæt på, men ikke provokerende konfronterende. Det signalerer tilgængelighed og nærhed. Nærheden bliver symboliseret af det grønne i baggrunden og i det virkelighedstro sollys - en velkendt følelse forankret i naturen, sådan som du selv oplever den.

Deres kroppe, ansigter og blikke vender sig mod dig, og såvel øjne og munde som beklædningen har et åbent udtryk, hvilket giver en yderligere tilgængelig stil. Det naturlige hår, den afsminkede styling og det hverdagsagtige tøj bidrager endda endnu mere til hverdagsagtig autencitet og fortæller, at 'vi befinder os i din verden på samme niveau som dig'."
SELVSIKKER PONDUS
"Der findes også et magtsprog i visuel kommunikation, som med fordel kan anvendes, når du vil udtrykke noget eksklusivt og helt igennem unikt. Den kan være distancering a la 'du må komme til mig' plus symmetri med en tydelig central gestalt. Ved at behandle subjektet som et kunstværk fremhæver du dets vægt og relevans.

Udtrykket har en åbenlys stil. Der er lagt make-up, og det er iscenesat i et konstrueret miljø. Den afbildede person markerer yderligere behersket distance via et lukket kropssprog og ansigtsudtryk - forstærket af de velpolerede detaljer samt fravalg af farver."
Vil du også arbejde med din kommunikation ud fra et semiotisk perspektiv?
Til slut spurgte vi Karin Sandelin om hendes bedste tips til dig, som ønsker at indføre semiotiske perspektiver i din kommunikation:

Beslut hvilke værdier du vil formidle Eller få hjælp til at definere dem. Hér i nyhedsbrevet 'ridser vi bare i overfladen', så det er selvfølgelig en stor støtte at få professionel hjælp til at skræddersy sit billedsprog og forankre det i både den ønskede position her og nu og i fremtiden.

Hvordan formidler man de ønskede værdier? Inkluderende? Traditionel/Nyskabende? Dynamisk/Normbrydende?

Begynd at lede efter billeder, som udtrykker de udvalgte værdier. En hjælp kan også være at hente billeder, som IKKE kommunikerer på den rigtige måde. Ved at se kontrasten ved du lettere, hvad du skal fravælge!

Skab en billedsprogsmanual! Hvordan taler vi med billeder?

Held og lykke!

PS. Hold øje med de kommende nyhedsbreve, hvor du vil få tips om, hvordan man skaber en billedsprogsmanual - og hvad den bør indeholde.
TIPS!
VELKOMMEN Hils på os på Pinterest
Inspiration er et slidt ord, men stadig ret så vigtigt.

Vi har alle siddet med indviklede billedsøgninger, hvor det lige som aldrig rigtig vil gå op. Man ved ikke helt konkret, hvordan billedet skal se ud, man ved bare, at man ikke har fundet det rigtige billede endnu.

Besøg os på Pinterest for at hente nye kræfter. Pinterests overskuelige tavler betyder, at du hurtigt kan scanne billederne igennem. Gode billeder som du ikke engang var klar over fandtes. Det er inspirerende.
DIAGNOSTISK PRØVE Find to fejl...eller flere?
Nu er Semiotikskolen slut, og derfor tror vi nu, at du er klar til at teste din viden! Hvilke billeder signalerer en værdi, som er i strid med de andre? Det rigtige svar får du i nyhedsbrevet den 12. maj 2015.
Porträtt kvinna.