Følsomme publikationer skaber unødvendige problemer for billedbrugere
Vi har alle set dem! Publikationer hvor billeder af mennesker illustrerer fx kræftforsikringer, dating sites og begravelsestemaer. Bliv en bedre billedbruger og lær at håndtere gråzonerne ved billedbrug.
En publikation er følsom, hvis et billede af et identificérbart menneske er anvendt i en sammenhæng, hvor den afbillede model kan støde andre. En enkel tommelfingerregel er: Hvis du selv ville føle dig dårligt tilpas ved at optræde i den pågældende sammenhæng, så er der grund til at antage, at den afbillede model også ville føle sig utilpas. Kontakt os derfor for at indhente en ekstra godkendelse fra modellen!

Vi har skriftlige tilladelser fra - og kontaktoplysninger til modellerne, så vi let kan tage kontakt og bede om en ekstra tilladelse ved en følsom publikation. Skulle modellen svare nej, betyder det, at vi har stoppet problemet, inden udgivelsen har fundet sted, og dermed er der ikke sket nogen negativ publikation for hverken dig eller din kunde. Ved et nej til en udgivelse hjælper vi dig gerne med at finde et tilsvarende billede.

De typiske områder, hvor du skal tænke dig særligt om, før du publicerer et billede på en identificérbar model, er lægemidler, sygdomme eller andre medicinske problemer, temaer omkring dødsfald, politik, dating sites og sociale problemer. Men reklamer, hvor modellen bliver citeret eller optræder som testperson eller vidne, kan også være særligt følsomme.
Tre billeder med nogenlunde samme tema, men hvor midterbilledet ville kræve en ekstra tilladelse ift udgivelse i følsom sammenhæng:
KRONIK Om at bruge billeder i følsom sammenhæng
af Catharina Ekdahl, Ekdahls Juridik & Föreläsning,
Advokat med speciale i fotografirelateret lovgivning
Vi lever i en verden fuld af fotografier. De findes der, når vi vågner og følger os, til vi slukker lyset om aftenen. Billeder i aviser, billeder i de sociale medier, hvor vi har vores egne sider og konti, billeder på nettet, billeder på reklamestandere, der pryder gader, torve og den kollektive trafik. For ikke at nævne samtlige billeder i aftenens forskellige TV-programmer. Den gamle sandhed om, at et billede siger mere end tusinde ord, er blevet vigtigere end nogensinde.

Billeder dukker op i den mediestrøm, der omgiver os, og de rammer os ofte på en måde, som ord sjældent gør.

Samtidig øges vores skræk for at blive set på billeder eller opleve vores navn brugt i forskellige, følsomme sammenhænge.
At se sit ansigt i reklamesammenhæng for andres produkter eller tjenester kan være mindst lige så følsomt, som at finde billeder af sig selv på Facebook i en overrislet version og vildt dansende til den seneste personalefest.

Etiske overvejelser

Lovgiverne har gjort forsøg på at regulere forskellige typer af integritetskrænkende billedbrug. Sideløbende med lovgivningen findes der en gråzone, der handler mere om etiske overvejelser end juridiske krænkelser. Ved næste valg kan vi alle i Sverige faktisk blive anvendt i et politisk partis plakatkampagne, uden det kræver samtykke fra os. Det samme gælder for reklame for en nonprofit organisation eller andre almennyttige aktiviteter uanset, hvilke værdier de repræsenterer. Hvis bare der findes en gyldigt udgivelsesbevis med en ansvarlig udgiver i Sverige, kan mit navn til og med blive vist i en database over domstolsafgørelser, uden jeg kan gøre noget for at stoppe det.
Model Release
På fotografiområdet er der noget, der hedder en modelkontrakt (model release). Det er skriftlig godkendelse fra de modeller, der optræder på fotografier, som sikrer, at loven bliver håndhævet vedr. krav om samtykke. De fleste professionelle fotografer er godt klar over vigtigheden af at indgå skriftlige modelkontrakter. Den mundtlige samtykke gælder naturligvis - juridisk set - men hvis der af en eller anden grund opstår uenighed om samtykke, er et mundtligt samtykke langt sværere at bevise.

Der eksisterer næppe noget billedbureau, som ikke har nedskrevet kontraktvilkår med fotografen, så denne altid skal indhente et gyldigt samtykke for de billederne, der bliver indsendt. Mangler dette samtykke, skal det klart fremgå. Det indebærer ofte i praksis, at billedet bliver vanskeligere at sælge, fordi potentielle licensaftaleområder bliver begrænset.
Krænkende sammenhænge

Hvad du bør vide, er, at en skriftlig tilladelse fra den afbildede person skal kunne opsiges. Alt andet ville være direkte urimeligt iflg. aftaleretten. Det kan dreje sig om tilfælde, hvor mennesker, der tidligere mente, at brugen af billedet/billederne var i orden, pludselig får grund til at modsætte sig det pga jobskifte, ændringer i familielivet mm.

I billedbureauets servicebetingelser til kunden er kravet ofte, at billeder med licens ikke må anvendes i krænkende sammenhænge. Det handler normalt om sammenhænge, hvor almindelig sund fornuft siger, at afbildede person burde have været spurgt, selvom lovgivningen ikke kræver det direkte. Opstår der tvivl hos billedbrugeren om, hvor grænsen går, kan det være en god idé at henvende sig til billedbureauet for at få et godt råd. Billedbureauet vil forsøge at sikre, at den afbildedes samtykke bliver indhentet mhp den aktuelle anvendelse - om det så bare er for at forhindre fremtidige problemer.

At have styr på hvornår samtykke fra de afbildede mennesker bliver krævet iflg loven kan spare én for en masse tid og penge. For én ting er sikkert: Offentlighedens bevidsthed om, hvad loven siger, og hvilken ret vi har som afbilledet person vokser dag for dag. Men ellers er der helt sikkert advokater med tilstrækkelig viden, som med glæde vil informere den enkelte, hvis og når de optræder i forskellige følsomme billedsammenhænge, hvor samtykke er påkrævet.
SÅDAN TÆNKER FOTOGRAFEN Ulf Huett Nilsson om følsomme udgivelser
Publikationen "1177 Vårdguiden" udgives til alle indbyggere i Stockholm , Sverige, af 'Stockholm läns landsting' og handler om sygdomme og sundhed. Ulf Huett Nilsson, der også er én af Johnérs mest eftertragtede fotografer, tager jævnligt opgaver ind for magasinet. Vi stillede derfor nogle spørgsmål om, hvordan Ulf tænker vedr. de følsomme emner.

Når du løser opgaver for "1177 Vårdguiden", hvad går dine tanker så på, når du skal fotografere mennesker, og temaet er af mere sensitiv natur?

- Jeg sørger for, at de - som skal medvirke i magasinet - allerede fra begyndelsen er klar over, at der kan opstå situationer, hvor de har mulighed for at sige nej.

- Når det ind imellem er mere generelle artikler, bruger jeg modeller fra et agentur eller venner og familie. Men det er også lige så vigtigt med information, når jeg anvender modeller. Alle skal vide, hvad der gælder! Inden magasinet trykkes/web'en går i luften, skal alle have godkendt deres medvirken.

Hvad plejer du at oplyse til de modeller, som du fotograferer og som kommer til at ligge i billedbureauet?

- Min ambition er at sige det, som det er. At billederne kan havne i alle mulige og umulige sammenhænge. Som regel vil du som model blive kontaktet, når det handler om politik eller på anden vis kan være en publikation af følsom karakter. Det giver modellen en tryghed, som betyder, at de vil medvirke på billedbureauets billeder.

Har du nogen erfaring i billedbureausammenhæng, hvor dine modeller er blevet skuffede over publiceringer?

- Nej, ikke mht til dem. Derimod er jeg selv blevet skuffet over, at modeller nægter anvendelse i sammenhænge, hvor jeg ikke synes, det er følsomt. Det er selvfølgelig godt, at de får mulighed for at sige fra. Men jeg vurderer altid nøje, hvilke billeder jeg afleverer til billedbureauet! Jeg spørger mig selv, om jeg er helt sikker på, at alting er i orden på alle planer.

Du er jo én af Johnérs bedst sælgende fotografer og har mange billeder med mennesker med i vores kollektioner. Hvad ønsker du, at vores kunder tænker på, når de køber bureaubilleder med mennesker på?

- At de nøje tænker over at meddele bureauet, hvor og hvad billederne skal anvendes til, så der er mulighed for at kontakte modellen ved følsomme publikationer.
Tips - Hurtig access, orden på licenser og billedsprog!
Dog in shelf.
Kraftfuld billedbankfunktion fra 990 kr. pr. måned *
Med vores billedbanktjeneste får du et kraftfuldt værktøj mht at holde orden på billederne og licenserne, som du og dit team anvender.

Som administrator kan du både fjerne og tillægge billeder. Alle i dit team får adgang til banken og kan downloade billedfiler. Flere af jer kan blive administrator! Du behøver aldrig bekymre dig for licenser, som løber ud, fordi tjenesten holder rede på alle gyldige licenser og tilgængelige filstørrelser. En udløbet licens er let at forny eller forlænge.

Du behøver ikke at købe billederne først. Billederne kan få licens direkte fra billedbanken efterhånden, som de skal bruges. Kombinér gerne billedbanken med én eller flere af vores budgetvenlige pakkeløsninger!

* Prisen pr. måned gælder for en billedbank med plads til 100 billeder i min. tre måneder.
Velkommen juni!
Delicate flowers.
Sund and flowers.
Garden view with wisteria.
Vi fejrer, at det er højsæson for hobbyfolket med et udvalg af vores bedste havebilleder. Klik på et af billederne, så kommer du ind til hele udvalget.
Unions in a basket.
Still life, garden.
Man holding flowers.